مراقبت های پوست خشک

اگر پوست خشکی دارید، این چند نکته ساده را امتحان کنید. دوش آب گرم ممنوع . از شوینده های ملایم استفاده کنید . حفاظت کلیدی است …