علت و درمان خشکی پوست

انواع پوست خشک

قرار گرفتن در معرض شرایط آب و هوایی خشک، آب داغ و برخی مواد شیمیایی می تواند باعث خشک شدن پوست شما شود. همچنین بعضی از بیماری ها نیز میتواند باعث خشکی پوست شود.
درماتیت اصطلاح پزشکی برای پوست بسیار خشک است،انواع مختلفی از درماتیت وجود دارد.

مراقبت های پوست خشک

اگر پوست خشکی دارید، این چند نکته ساده را امتحان کنید. دوش آب گرم ممنوع . از شوینده های ملایم استفاده کنید . حفاظت کلیدی است …