کنترل چربی پوست

چگونه چربی پوست را کنترل کنیم

پوست ما برای مرطوب کردن و حفظ آن به روغن نیاز دارد. افرادی که پوست چرب دارند چین و چروک کمتری دارند. زمانی پوست چرب میشود که غدد چربی پوست مقدار زیادی سبوم یا چربی تولید می کنند..